Będzińskie szkoły górą

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans oraz rozwijanie zainteresowań edukacyjnych uczniów Naszej szkoły. W ramach projektu realizuje się zajęcia z języków obcych, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wyjazdy tematyczne. Ofertą objętych jest kilkuset uczniów na wszystkich poziomach tj. klasy 1-8 oraz 3 klasy gimnazjum. W przypadku najstarszych roczników, zajęcia stanowią istotne wsparcie w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy, która już niebawem wykorzystana będzie w trakcie egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów gimnazjalnych.

W Naszej placówce program realizowany jest przez 20 nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w 55 grupach tematycznych. Zajęcia prowadzone są w niewielkich 5-8 osobowych grupach, co ułatwia kontakt i indywidualne podejście nauczyciela do każdego uczestnika. Realizowane zajęcia przyczynią się do wykształcenia w młodych ludziach postaw kreatywności, pracy zespołowej, a tym, którzy z różnych powodów potrzebują dodatkowego wsparcia, udział w zajęciach pozwoli nadrobić braki i niedociągnięcia w zdobywanej wiedzy. Projekt zakłada też zwiększenie wiedzy i umiejętności w efektywnym posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).
Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wyjazdowych m.in.: Obchodach święta liczby π – na Uniwersytecie Śląskim, zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zajęcia laboratoryjne z fizyki i chemii w ramach Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Zajęcia odbywają się od listopada i powoli zbliżamy się do końca projektu mając nadzieję, że wspólne wysiłki uczniów i nauczycieli włożone w realizację zadań zaowocują dobrymi wynikami edukacyjnymi na koniec roku szkolnego.