Dopalacze

9 listopada w ramach Programu Profilaktyki Uniwersalnej przygotowanego z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla nauczycieli naszej szkoły zostało przeprowadzone szkolenie na temat: „Młodzież, zdrowie a środki psychoaktywne”. Nauczyciele poszerzyli wiedzę o dopalaczach oraz skutkach ich zażywania, a także o szkodliwości pozamedycznego stosowania leków bez recepty.