„Szkoła pamięta”- projekt edukacyjny

Nasz szkoła ogromną uwagę przywiązuje do krzewienia postaw patriotycznych w sercach i umysłach naszych uczniów. Akcja MEN-u ,,Szkoła pamięta” spotkała się z naszym wielkim uznaniem i radością, gdyż daje nam możliwość zaprezentowania naszego dorobku na niwie kulturalno-dydaktycznej. Już w roku 2013 rozpoczęliśmy cykl imprez mających naszym uczniom przybliżyć historię Polski oraz uświadomić im, jak wielką wartością jest ojczyzna, której wolność nie została nam dana, lecz zadana. W ramach stworzonej przez nas akcji pt. ,,Pogadać z historią” zorganizowaliśmy spotkania  z kombatantami II wojny światowej, wykłady z zakresu działalności ruchu oporu w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim, prelekcje z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, msze za ojczyznę czy odsłonięcie tablicy upamiętniającej 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Mamy nadzieję, iż inicjatywy te przyczynią się do budowania tożsamości i dumy narodowej oraz postaw obywatelskich w sercach młodych ludzi, którzy w przyszłości będą budować lepsze jutro naszej ojczyzny oraz wychowywać następne pokolenia Polaków. Zwieńczeniem naszej działalności było utworzenie w naszej szkole Klubu Historycznego im. Armii Krajowej oraz przekazanie nam w depozyt, jako wyraz uznania, sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Będzin. Z niekłamaną satysfakcją możemy stwierdzić, że nasze działania spotykają się z uznaniem uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego.

Nasze wydarzenia:

 • U łączniczki Armii Krajowej <<<
 • Bohater Holokaustu <<<
 • Husaria w szkole <<<
 • Pani Błońska – więzień KL Auschwitz nr 31294 <<<
 • Prof. Wojciech Kempa – wykład o historii AK na terenie Zagłębia <<<
 • Msza za Ojczyznę <<<
 • Cichociemny – ostatni z najlepszych <<<
 • Msza z Sybirakami w intencji Ojczyzny <<<
 • Barbara Kruczkowska – więzien Potulic <<<
 • Akowcy znów w szkole <<<
 • Patriotyczna gazetka na korytarzu szkolnym <<<
 • Pamięci żołnierza AK <<<
 • Inauguracja projektu <<<
 • Żołnierz Podziemia – NSZ <<<