Kalendarz szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe13 – 26 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty :
– język polski
– matematyka
– język obcy
21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2020 r.