Zebrania / Konsultacje

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2020/2021

• 14.09.2020 r. (poniedziałek) – ZEBRANIE Z RODZICAMI
• 19.10.2020 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE
• 21.12.2020 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE I INFORMACJE O ZAGROŻENIACH
• 25.01.2021 r.(poniedziałek) – ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCE I SEM.
• 29.03.2021 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE
• 10.05.2021 r.(poniedziałek) – ZEBRANIA INFORMUJĄCE O ZAGROŻENIACH