Zebrania / Konsultacje z rodzicami 2021/2022

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2021/2022

• 13.09.2021 r. (poniedziałek) – ZEBRANIE Z RODZICAMI
• 08.11.2021 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE
• 20.12.2021 r. (poniedziałek) – WYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN ORAZ KONSULTACJE I INFORMACJE O ZAGROŻENIACH
• 31.01.2022 r.(poniedziałek) – ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCE I SEM.
• 28.03.2022 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE
• 12.05.2022 r.(poniedziałek) – WYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN ORAZ KONSULTACJE INFORMUJĄCE O ZAGROŻENIACH