Zebrania / Konsultacje z rodzicami 2023/2024

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2023/2024

• 12.09.2023 r. (wtorek) – ZEBRANIE Z RODZICAMI


• 06.11.2023 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE

• 18.12.2023 r. (poniedziałek) – WYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN ORAZ KONSULTACJE I INFORMACJE O ZAGROŻENIACH


•25 .01.2024 r.(czwartek) – ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCE I SEM.

• 14.03.2024 r. (czwartek) – KONSULTACJE

• 15.04.2024 r. (poniedziałek) – ZEBRANIA Z RODZICAMI

• 08.05.2024 r.(środa) – WYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN ORAZ KONSULTACJE INFORMUJĄCE O ZAGROŻENIACH