Zebrania / Konsultacje

W związku z nowymi wytycznymi MEN dotyczącymi przedłużenia pracy zdalnej do 23 grudnia i zmiany terminu ferii zimowych, ulega zmianie data konferencji klasyfikacyjnej za I semestr.

Kalendarz wygląda następująco:

– wystawienie ocen proponowanych, ocen niedostatecznych, informacja dla rodziców uczniów z zagrożeniami- do 23.12.2020.
– wystawienie ocen za za I semestr – do 22.01.2021 (piątek)
– konferencja klasyfikacyjna za I semestr – 29.01.2021 (piątek)
– zebrania z rodzicami i początek II semestru – 1.02.2021. (poniedziałek)

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2020/2021

• 14.09.2020 r. (poniedziałek) – ZEBRANIE Z RODZICAMI
• 19.10.2020 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE
• 21.12.2020 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE I INFORMACJE O ZAGROŻENIACH
• 25.01.2021 r.(poniedziałek) – ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCE I SEM.
• 29.03.2021 r. (poniedziałek) – KONSULTACJE
• 10.05.2021 r.(poniedziałek) – ZEBRANIA INFORMUJĄCE O ZAGROŻENIACH