Przetargi

Zamówienie publiczne: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów kl. III– „zielona szkoła”:

https://umbedzin.logintrade.net/zapytania_email,160270,6199fe965a62545cb8566f4b44be0df4.html

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2024/BZP 00220729/01 w dniu
2024-02-27 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

        Link <<<

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na zadanie pn.: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III – „zielona szkoła”

https://umbedzin.logintrade.net/zapytania_email,157266,710f6d4ff3c6caff05d3a92f856b5537.html

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA PLATFORMIE PRZETARGOWEJ

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamówienie publiczne: Dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” <<<

Plan postępowań na rok 2024 <<<