Kierownictwo Szkoły

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gajdka

Z-CA DYR. 
mgr inż. Małgorzata Leks

Z-CA DYR. 
mgr Sebastian Klata