Kierownictwo Szkoły

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gajdka

Z-CA DYR. 
mgr Edyta Swoboda

Z-CA DYR. 
mgr Sebastian Klata