Samorząd szkolny

Przewodniczący szkoły –  Wojciech Dzwonek z klasy 7b,

Zastępca przewodniczącego – Oliwia Garbień z klasy 7d,

Sekretarz –  Julia Kubat z kl 7d.