Samorząd Uczniowski

Mamy naszych zwycięzców.

Samorząd Uczniowski 2021/2022 w składzie:

Przewodniczący: Kuba Mędrzyk – 8d

Zastępca: Zuzanna Zębala – 7b

Sekretarz: Wojciech Dzwonek – 8b