Rada rodziców

Uwaga!!!!

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 4 października 2021 r. ( poniedziałek) o godzinie 18:00. Miejsce spotkania: korytarz segment B parter.
ZAPRASZAMY

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: Katarzyna Jakubska-Warczak
Z-ca: Jakub Jęczmyk
Sekretarz: Piotr Pawliszyn

Konto Rady Rodziców dla wpłat na Komitet Rodzicielski:

Bank Spółdzielczy w Będzinie 69843800010008563220360001 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. H. Wagnera w Będzinie

Wydatki Rady Rodziców

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców zamykające rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców zamykające rok szkolny 2018/2019