Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW 2022/2023

Przewodnicząca: Kamila Juszczyk
Sekretarz: Tomasz Kwiecień
Skarbnik: Magdalena Lorenz

Konto Rady Rodziców dla wpłat na Komitet Rodzicielski:

Bank Spółdzielczy w Będzinie 69843800010008563220360001 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. H. Wagnera w Będzinie

Wydatki Rady Rodziców

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców zamykające rok szkolny 2022/2023