Stołówka

Wpłaty za obiady przyjmuje sekretariat szkoły do 10 każdego miesiąca

Wydawanie obiadów odbywa się

po 4-tej godz. lekcyjnej – uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej

po 5-tej godz. lekcyjnej – uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej

po 6-tej godz. lekcyjnej – uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej

Cena obiadu – 3.50 zł

Proszę zgłaszać fakt nie korzystania z obiadu co najmniej dzień przed planowaną nieobecnością

wpłaty na obiady można dokonywać na konto

ING Bank Śląski 24-1050-1227-1000-0023-0084-1877

UWAGA ! Wpłaty za godziny dodatkowe w oddziale zerowym należy dokonywać na konto

ING Bank Śląski 56-1050-1227-1000-0023-0084-1786