Stołówka

Cena obiadu – 5 zł

Proszę zgłaszać fakt niekorzystania z obiadu, co najmniej dzień przed planowaną nieobecnością.

Wpłaty na obiady można dokonywać na konto do 10 każdego miesiąca.

ING Bank Śląski 24-1050-1227-1000-0023-0084-1877

UWAGA ! Wpłaty za godziny dodatkowe w oddziale zerowym należy dokonywać na konto

ING Bank Śląski 56-1050-1227-1000-0023-0084-1786

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków w SP13 <<<