Stołówka

Cena obiadu – 5 zł

Wpłata za obiady na wrzesień wynosi 85 zł.
Informacje o wpłatach za obiady na kolejne miesiące wysyła intendent przez e-dziennik na początku każdego miesiąca.

Godziny wydawania posiłków:

klasy 1-3 po czwartej godzinie lekcyjnej (11.30)
klasy 4-6 po piątej godzinie lekcyjnej (12.35)
klasy 7-8 po szóstej godzinie lekcyjnej (13.40)

Proszę zgłaszać fakt niekorzystania z obiadu, co najmniej dzień przed planowaną nieobecnością.

Wpłaty na obiady można dokonywać na konto do 10 każdego miesiąca.

ING Bank Śląski 24-1050-1227-1000-0023-0084-1877

Deklaracje do pobrania <<<

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków w SP13 <<<