Stołówka

Cena obiadu – 4.50 zł

Proszę zgłaszać fakt nie korzystania z obiadu co najmniej dzień przed planowaną nieobecnością

Wpłaty na obiady można dokonywać na konto do 10 każdego miesiąca

ING Bank Śląski 24-1050-1227-1000-0023-0084-1877

UWAGA ! Wpłaty za godziny dodatkowe w oddziale zerowym należy dokonywać na konto

ING Bank Śląski 56-1050-1227-1000-0023-0084-1786