Wirusoochrona

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Działania edukacyjne należy rozpocząć w najmłodszej grupie uczniów w celu:
•    wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
•    wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej,
•    nabycia określonych umiejętności,
•    oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.
Podsumowując, realizowana od 2021 roku na terenie woj. śląskiego akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” powstała ze względu na  sytuację epidemiologiczną
w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).
Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania zostaną przeprowadzone w klasach I-III i będą poruszały następujące zagadnienia:
•    Prawidłowa higiena rąk;
•    Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
•    Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
•    Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Główne cele akcji informacyjno-eddukacyjnej pt. „Wirusoochrona” to:

•    Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk;
•    Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
•    Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

A jak to przebiega u nas w szkole zobaczcie sami: