Dokumenty

Szkoła działa w oparciu o wewnętrzne dokumenty szkoły  regulujące zasady nauczania, wychowywania, oceniania i postępowania w określonych sytuacjach. Najważniejszym dokumentem jest statut szkoły.