Zielona Pracownia

Zielona pracownia powstała dzięki wygranej w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Powstało miejsce aktywnego uczenia się, prowadzenia badań i eksperymentów. Nowoczesne wyposażenie na miarę XXI wieku pozwoli na rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych z poznawaniem środowiska naturalnego, jego badaniem i ochroną.
Zapraszamy do bloga, na którym można na bieżąco śledzić przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu.