Organizacja 1 września 2021r.

Informujemy, że w dniu 1 września o godzinie 9:00 na dużej sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, na które zapraszamy uczniów klas pierwszych wraz z jednym rodzicem / prawnym opiekunem.

Po części oficjalnej uczniowie klas pierwszych przejdą z wychowawcami do swoich sal, a rodzice spotkają się z dyrektorem szkoły oraz będą mogli zapisać dzieci na obiady i świetlicę.

Pozostałe klasy w dniu 1 września spotkają się z wychowawcami w klasach według harmonogramu:

klasa 2a – godz. 11:00 wejście główne

klasa 2b – godz. 11:10 wejście główne

klasa 2c –  godz. 11:30 wejście główne

klasa 2d – godz. 9:20 wejście od segmentu B

klasa 3a – godz. 9:00 wejście od segmentu B

klasa 3b – godz. 11:20 wejście główne

klasa 3c – godz. 9:10 wejście od segmentu B

klasa 3d – godz. 9:30 wejście od segmentu B

klasa 4a – godz. 11:00 wejście od segmentu C

klasa 4b – godz. 11:10 wejście od segmentu C

klasa 4c – godz. 11:20 wejście od segmentu C

klasa 4d – godz. 9:10 wejście między segmentami CD

klasa 5a – godz. 11:30 wejście od segmentu C

klasa 5b – godz. 9:20 wejście od segmentu C

klasa 5c –  godz. 9:30 wejście między segmentami CD

klasa 5d – godz. 9:30 wejście od segmentu C

klasa 6a – godz. 9:00 wejście między segmentami CD

klasa 7a – godz. 11:00 wejście między segmentami CD

klasa 7b – godz. 11:10 wejście między segmentami CD

klasa 7c – godz. 11:20 wejście między segmentami CD

klasa 7d – godz. 11:40 wejście między segmentami CD

klasa 7e – godz. 11:40 wejście od segmentu C

klasa 7f – godz. 9:40- wejście od segmentu C

klasa 8a – godz. 11:30 wejście między segmentami CD

klasa 8b – godz. 9:20 wejście między segmentami CD

klasa 8c – godz. 9:10 wejście od segmentu C

klasa 8d – godz. 9:00 wejście od segmentu C

klasa 8e – godz. 9:40 wejście między segmentami CD

Wychowawcy klas odbierają uczniów przy wyznaczonym wejściu i wyznaczonej godzinie. Przebywają z uczniami w salach 2 godziny lekcyjne w czasie których przekazują niezbędne informacje i po spotkaniach odprowadzają uczniów do wyjść.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego w oczekiwaniu na wejście do szkoły ( zachowanie odległości min. 1,5m), po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce i w przestrzeniach wspólnych poruszać się z maseczką ochronną zakrywającą usta i nos.

( Szczegółowe procedury obowiązujące w szkole od 1 września 2021 r. w czasie zagrożenia epidemicznego umieszczone są na stronie szkoły w zakładce Działania szkoły- COVID-19).

Rodzice uczniów klas 2 i 3 będą mogli zapisać uczniów na świetlicę na przewiązce – wejście od placu zabaw w godzinach 9:00-12:00.