Piknik

19 września 2023 roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły wziął udział w Pikniku z okazji Dnia Młodzieżowych Rad i Sejmików przy JST. Spotkanie odbyło się na plaży miejskiej w Będzinie. Spotkały się tam Samorządy Uczniowskie będzińskich szkół. Młodzieżowa Rada Miasta opowiadała o swojej pracy oraz inspirowała samorządy do działalności w nowym roku szkolnym.