Żółty talerz

To program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, ale również w domu rodzinnym.
Pomysłodawcami programu są Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation.
Program obejmuje cztery strategiczne cele:
1. Więcej dzieci jedzących w stołówce
2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie
3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci
4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu
To unikalny w skali kraju sojusz organizacji, któremu patronuje Rzecznik Praw Dziecka. Z Kluczyk Foudation współpracują Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Banki Żywności oraz SOS Wioski Dziecięce.
Realizacji programu towarzyszą różnego rodzaju akcje, warsztaty edukacyjne dla uczniów, kampanie informacyjne dla rodziców dotyczące zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, wyrabiania właściwych nawyków żywieniowych.
Zapraszamy do śledzenia informacji na szkolnym telebimie oraz na stronie internetowej szkoły.