Oddziały przedszkolne

„Bez względu na to, czy możesz coś zrobić, czy tylko marzysz o tym – zacznij.
W śmiałości jest geniusz, potęga i magia”.


Celem dążeń nauczycieli w naszych oddziałach jest :

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu, rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomoc dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Oddziały przedszkolne

W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonują dwa oddziały przedszkolne „Skrzaty”i „Smerfy”.

Oddział przedszkolny zapewnia opiekę w godzinach od 0600 do 1600.

Grupę „Skrzaty” prowadzą panie: mgr Katarzyna Szymanek i mgr Agnieszka Nawrat (nauczyciele) oraz Marlena Wolska (woźna oddziałowa).

Grupę tworzą dzieci 4,5 i 6 letnie.

Grupę „Smerfów” prowadzą panie : mgr Anna Woźniak- Piłat i mgr Kinga Sowa ( nauczyciele) oraz Ilona Sojka ( woźna oddziałowa)- dzieci 6-letnie.

Podstawa programowa

Wszystkie dzieci 6 i 5 letnie zgodnie z obowiązującym prawem są objęte przygotowaniem przedszkolnym. Z powyższego faktu wynika obowiązek uczestniczenia dziecka 6 i 5 letniego w zajęciach przedszkolnych, które realizowane są w godzinach 8.00-13.00. W trakcie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nauczyciele realizują podstawę programową. Pobyt dziecka w godzinach kiedy realizowana jest podstawa programowa jest bezpłatny. Natomiast za przebywanie dziecka 4 i 5-letniego w przedszkolu przed godziną 8.00 i po godzinie 13.00 rodzice muszą dokonać opłaty w wysokości 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę.

Program i podręczniki

Pracujemy na programie autorstwa Anny Stalmach-Tkacz i Kariny Muchy „Rozwój- Wychowanie-Edukacja”. Dzieci 4 letnie korzystają z podręczników wydawnictwa Nowa Era- „Entliczek”. Dzieci 5 i 6 letnie korzystają z podręczników wydawnictwa Nowa Era – „Dzieciaki w akcji”

Posiłki

Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą korzystać za opłatą, z trzech posiłków przygotowanych w stołówce szkolnej, których koszt wynosi:

 • śniadanie – 1.20 zł
 • obiad – ( dwudaniowy z kompotem ) 3.50 zł
 • podwieczorek – 1.20 zł

Godziny posiłków:

 • śniadanie – 08.30
 • obiad – 12.00
 • podwieczorek – 14.00

Opłaty

Opłat za posiłki oraz godziny dodatkowe należy dokonywać przelewem na konto lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Organizacja pracy korekcyjnej wyposażonej w ramach programu „Radosna szkoła” w nowoczesne, piankowe klocki o różnej wielkości i kształtach, • piwnicy teatralnej, • biblioteki szkolnej, • sali regionalnej, • boiska szkolnego, • placu zabaw.

Wspólnie organizujemy różne uroczystości przedszkolne tj: Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka itp.