Warsztaty geograficzne

Uczniowie poznali na lekcjach geografii teoretycznie poszczególne sfery otaczające ziemię, a następnie uczestniczyli w warsztatach praktycznych z zakresu biosfery, litosfery i pedosfery. Celem było rozwijanie  zdolności analizowania, wnioskowania i twórczego rozwiazywania problemów, zachęcenie do samokształcenia oraz  pogłębienia zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych.