CYBERPRZEMOC i odpowiedzialność karna nieletnich

Dnia 25 września uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w prelekcji

przygotowanej przez Policję nt. odpowiedzialności karnej nieletnich

i cyberprzemocy.  Policjanci przekazali uczniom wiele ważnych informacji

i przedstawili przykładowe sytuacje,  z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się na co dzień.