Czasowy powrót do nauki zdalnej

Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu
liczby zachorowań na COVID-19. 

Komunikat MEiN o najważniejszych zmianach w organizacji pracy szkół i
placówek oświatowych do 11 kwietnia br.<<<<