Oddział Przedszkolny- czasowe zawieszenie zajęć

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie w okresie od 18 marca 2021r. do dnia 22 marca 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. Czytaj całość <<<