Dla Domu Samotnej Matki i Dziecka

W dniach od 2 do 30 listopada w naszej szkole odbyła się zbiórka chemii na Dom Samotnej Matki i Dziecka, który znajduje się w Sosnowcu- Klimontowie. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję nauczycielom i pracownikom szkoły a przede wszystkim naszym uczniom, którzy chętnie pospieszyli z pomocą potrzebującym matkom i ich dzieciom.