Dla Niepodległej

W tym roku akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości była nietypowa. Nie tylko dlatego, że udział w niej wzięli uczniowie z czterech klas ósmych, którzy sami zgłosili swój akces.
Dostojność, powaga i patos przeplatały się z młodzieżowym postrzeganiem patriotyzmu. Była więc historia w postacie wpisana, pieśni legionowe, „Rota” i polonez, który tańczyli najmłodsi uczniowie. Ale usłyszeliśmy również rap „Skrócona historia Polski” czy wesołą piosenkę „Kocham, cię Polsko”. Występowi cały czas towarzyszył ciekawy ruch sceniczny – również opracowany przez ósmoklasistów.
Oczywiście, jak co roku, włączyliśmy się także do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”.
Nad całością czuwały nauczycielki: A. Samsonowicz, B. Żółkiewicz, A. Słotwińska.