Dookoła świata w teatrze

Uczniowie czterech klas 5 wraz z miłośnikami teatru z 8 f 7 grudnia byli na spektaklu „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem”.

Tę pasjonującą podróż, z lekcjami historii, plastyki, muzyki, geografii i języków obcych w tle, przeżyli, siedząc bezpiecznie na widowni w Teatrze Śląskim w Katowicach. W powieści J. Verne’a F. Foggowi ekspedycja zajmuje 80 dni, w teatrze – 110 minut. Barwną scenografię i grę kilkunastu aktorów dopełnia muzyka na żywo.

Wrażenia uczniów – szkolna gazetka internetowa WagnerPress II, nr 195.