Dzień Dobrej Wiadomości

Święto obchodzone 8 września zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Salonu 101, czyli środowiska, które zrzesza elity intelektualne i artystyczne. Dzień ten ma być przeciwwagą do codziennego bombardowania nas sensacjami, negatywnymi, zatrważającymi informacjami z kraju i z zagranicy.

Dzięki dobrym wiadomościom jesteśmy lepiej nastawieni do świata, mamy większe poczucie bezpieczeństwa, a otaczająca nas rzeczywistość nie wydaje się groźna. Dzień Dobrej Wiadomości ma również uczyć życzliwości w relacjach z innymi i patrzenia na życie bardziej optymistycznie.

W ramach Dnia Dobrej Wiadomości tworzona jest Księga Dobrej Wiadomości (zwana także Księgą Trzeciego Tysiąclecia), która ma stanowić optymistyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń. Jak dotąd, do księgi wpisali się m.in. Dalajlama, Paulo Coelho czy Brigitte Bardot.

W tym roku do święta dołączyła się cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 13. Nauczyciele i uczniowie dzielili się dobrą wiadomością, a ich zbiór stworzył Szkolną Księgę Dobrych Wiadomości.