Edukacja wczesnoszkolna- wewnętrzne procedury bezpieczeństwa COVID-19

Na terenie szkoły, w czasie epidemii i zagrożenia koronawirusem obowiązują procedury bezpieczeństwa.

Przed przyjęciem dziecka do placówki zostanie przeprowadzony wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem (telefonicznie lub droga mailową) dotyczący stanu zdrowia dziecka oraz środowiska, w którym dziecko przebywa (przypadki kwarantanny, izolacji), a w dniu przyjęcia dziecka rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie  załącznik nr 1.

W celu ograniczenia przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz, dzieci będą odbierane od rodziców/prawnych opiekunów przy drzwiach wejściowych przez pracownika szkoły po wcześniejszym pomiarze temperatury dziecku. Do placówki będą przyjmowane dzieci bez objawów chorobowych załącznik nr 2.

Zapoznaj się z całym dokumentem >>>