Egzamin na kartę rowerową

2.06.2022r. w Miasteczku Ruchu Drogowego na Dolnej Syberce odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Egzamin przeprowadzali Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Policji. Część praktyczną poprzedził egzamin teoretyczny, który uczniowie zdawali w szkole. Z naszej szkoły uczestniczyło 53 uczniów i uczennic z kl. 4-8. Zadaniem zdających było bezbłędne przejechanie trasy. Wszyscy uczestnicy, z naszej szkoły, zdali egzamin i  otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Certyfikaty wręczyła im Pani Wiceprezydent Miasta. Serdecznie gratulujemy.