Informacja dla absolwentów

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

31 lipca 2020r (piątek) w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Odbiór zaświadczeń odbędzie się wg harmonogramu:

– absolwenci klasy 8a – godzina 10:00

– absolwenci klasy 8b – godzina 11:00

– absolwenci klasy 8c – godzina 12:00

Młodzież proszona jest o zachowanie pełnego reżimu sanitarnego, w szczególności:

– zachowanie bezpiecznych odległości minimum 1,5m,

– niegromadzenie się;

– posiadanie rękawiczek, maseczek zasłaniających usta i nos oraz własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenia.