Konsultacje dla uczniów- wewnętrzne procedury bezpieczeństwa COVID-19

W czasie epidemii i zagrożenia COVID-19 na terenie szkoły obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

Za zgodą rodziców uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 im. H. Wagnera w Będzinie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych.

 Konsultacje będą prowadzone wg ustalonego harmonogramu.

Przed rozpoczęciem konsultacji z uczniem na terenie  placówki, zostanie przeprowadzony wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem (telefonicznie lub droga mailową) dotyczący stanu zdrowia ucznia oraz środowiska, w którym uczeń przebywa (przypadki kwarantanny, izolacji), a w dniu konsultacji uczeń przynosi oświadczenie podpisane przez  rodzica/prawnego opiekuna. Załącznik

Zapoznaj się z całym dokumentem >>>