Kromka Chleba dla Sąsiada

W dniach 20- 21 września została przeprowadzona ogólnopolska zbiórka żywności w Biedronce przy ul. Piłsudskiego 83- „Kromka Chleba dla sąsiada”.  W akcję charytatywną włączyli się wolontariusze z naszej Szkoły Podstawowej nr 13. Wzięło w niej udział 39 uczniów oraz 9 opiekunów- nauczycieli.

            Akcja „Kromka Chleba dla Sąsiada” ma na celu nie tylko bezpośrednią pomoc ubogim, lecz także uwrażliwienie społeczeństwa na los potrzebujących. Biedronka oraz Caritas Polska zachęcają Polaków, by zwrócili uwagę na osoby starsze, samotne, żyjące w najbliższym sąsiedztwie.  Zebrana żywność i artykuły pierwszej potrzeby zostaną przekazane najbardziej potrzebującym osobom starszym i chorym z naszego Osiedla w  Będzinie (Syberka).