Lekki tornister

W listopadzie w naszej szkole realizowaliśmy projekt ,,Lekki
tornister”. Aby uzmysłowić uczniom oraz samym nauczycielom i rodzicom
jak wygląda rzeczywistość szkolna dotycząca wagi tornistrów w klasach
1-3 przeprowadzono akcję ważenia tornistrów. Przy okazji dokonano
przeglądu zawartości plecaków. Uczniowie samodzielnie określili, które
z ich rzeczy nie powinny znajdować się w plecakach oraz podawali
propozycje „ Jak można odciążyć szkolny tornister?” W twórczy sposób
wypowiadali się na temat tego, co dziecko powinno nosić w plecaku, a
co pozostawić w domu.