Oddział Przedszkolny- czasowe zawieszenie zajęć

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 13 im H. Wagnera w Będzinie w okresie od 04 maja 2021r. do dnia 07 maja 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci. Całość zarządzenia nr 5 <<<