Olimpiada matematyczna

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła dołączyła do grona szkół biorących udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów (OMJ). OMJ, to olimpiada przedmiotowa adresowana do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, zainteresowanych matematyką. Są to zawody trójstopniowe, polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych z matematyki. W dniu 24.09.2020 odbył się w naszej szkole pierwszy etap OMJ, w którym wzięło udział ośmiu uczniów klas 7 i 8. Uczniowie rozwiązywali 15 zadań testowych. Obecnie w warunkach domowych uczestnicy zawodów rozwiązują samodzielnie zadania części korespondencyjnej, które prześlą do komitetu organizacyjnego olimpiady (termin wysłania prac – 12.10.2020). Po ocenie prac uczestników komisja przedstawi listę uczniów zakwalifikowanych do etapu drugiego OMJ.

Wszystkim uczestnikom OMJ życzymy sukcesów i czekamy na wyniki!!!