Odkrywamy nasze miasto

W ramach realizacji projektu „Niepodległa” 7 października klasa VI e, pod opieką nauczycieli: A. Samsonowicz i B. Żółkiewicz, wzięła udział w wycieczce „Szlakiem będzińskich pomników”, upamiętniających czasy I i II wojny światowej.

Uczniowie przygotowali informacje dotyczące wybranych obiektów – ich historię i co upamiętniają.

Wycieczka przybliży dzieciom niezbyt odległą historię naszego miasta oraz pokazała miejsca jeszcze nieznane.