Postępowanie uzupełniające do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie informuje, że w wyniku rekrutacji do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole na rok szkolny 2021/2022 pozostało 15 wolnych miejsc.

Rodzice –mieszkańcy Będzina –zainteresowani przyjęciem dziecka  do oddziału przedszkolnego na wolne miejsca powinni w terminie od 4 do 10 maja 2021 roku złożyć wniosek o przyjęcie w ramach postępowania uzupełniającego. Do oddziału przedszkolnego mogą zostać  przyjęte dzieci czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie, w wyjątkowych sytuacjach dzieci trzyletnie.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

1) wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkola@sp13bedzin.pl

2) dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach.

14 maja 2021roku o godz. 14.00 zostanie podana  do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.