Profilaktyka w szkole

W październiku uczniowie klas VIII, VII, VI oraz klasa V c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pedagoga – terapeutę z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Tematyka spotkań dotyczyła przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i świata wirtualnego, a także kształtowania prawidłowych relacji w komunikacji międzyludzkiej. Zrealizowano następujące tematy: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” – klasy VIII, „Błędne koło” – klasy VII, „Smartfon – pomocnik czy zniewalacz”- klasy VI, „Komunikacja w grupie”- klasa V. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami i chętnie uczestniczyli w zajęciach.