RYCERZ BENDA W SZKOLE

Na lekcjach polskiego klasa IV a poznała legendy związane z Będzinem. Opowiadali, rysowali i zainspirowali uczniów VI c, którzy na zajęciach koła literackiego przygotowali wokalno-recytatorską wersję legendy o rycerzu Bendzie. Wystąpili osiem razy. Premiera – na zebraniu z rodzicami, a potem… siedem przedstawień w klasach I – III, przyjętych brawami i ciepłymi słowami wychowawców.