Święto Kolorowych Skarpetek

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Dzień ten został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, od 2012 r. jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień ten nazywany jest również Świętem Kolorowych Skarpetek. To one są symbolem Dnia Osób z Zespołem Downa.

W tym dniu uczniowie naszej szkoły zakładali kolorowe skarpetki nie do pary, projektowali swoje kreatywne zestawy, a także pogłębiali wiedzę na temat odmienności biologicznej człowieka.

Ta akcja ma na celu przełamywanie stereotypów związanych z wadą genetyczną oraz wspieranie osób z Zespołem Downa.

Zespół Downa jest odmiennością biologiczną człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną zawartą w chromosomie 21. To ona właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi. Data Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa nie jest przypadkowa – jej amerykański zapis (3/21) symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tego syndromu.