Szkoła pamięta

W odpowiedzi na apel  Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego pt. ,, Szkoła pamięta ,, polegającego ta zorganizowaniu w dniu 25 października imprezy patriotycznej, szerzącej wśród młodzieży umiłowanie Ojczyzny i postawę szacunku dla własnej historii i narodowych bohaterów.Jako że nasza szkoła jest zaprzyjaźniona ze Światowym Związkiem Byłych Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych zaprosiliśmy do  kościoła parafialnego naszą przyjaciółkę, Panią Barbarę Kruczkowską, której przyszło najpiękniejsze lata dzieciństwa spędzić w obozie koncentracyjnym dla dzieci w Potulicach i to tylko dlatego, że Jej ojciec działał w antyhitlerowskim ruchu oporu. Nasz szanowny gość z wielką ekspresją i przejęciem opowiedział o swych strasznych, wojennych przeżyciach budząc w słuchaczach głęboką trwogę i podziw dla ofiar niemieckiego totalitaryzmu. Po prelekcji Pan Sebastian Zalewski wraz z pięciorgiem uczniów z klasy VIII b i Panią Alicją Jurczyk, działaczem niepodległościowym w latach II Wojny Światowej, udali się na cmentarz komunalny, by na grobie państwa Ścibichów, byłych żołnierzy Armii Krajowej, zapalili znicze.Panie Ministrze, nasza szkoła naprawdę pamięta….