Tak pomagam

W dniach 08-09.12. 2023 r. wolontariusze naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności pod hasłem: „Tak pomagam” organizowanej przez Caritas. Ta akcja charytatywna jest okazją do podzielenia się żywnością z ludźmi potrzebującymi. Wśród czekających są seniorzy, których skromne emerytury nie wystarczają na pokrycie nawet najpilniejszych wydatków. Paczki z produktami żywnościowymi to dla nich realna pomoc, świadcząca o tym, że nie są sami, szczególnie w tym świątecznym czasie.