Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na
rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN <<<

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022 <<<

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 –
komunikat MEiN <<<