UWAGA!!! Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Wnioski o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.