W CUDZYSŁOWIE – BO W ROWIE

Po raz 25. cały świat obchodził 21. lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego #MotherLanguageDay, który proklamowany został w 1999 roku decyzją Konferencji Generalnej UNESCO, na wniosek zgłoszony przez Bangladesz.

W naszej szkole uczniowie klas IV – VIII opracowali słowniczek pod hasłem: Mówimy poprawnie. Wybrali 48 słów oraz zwrotów, które najczęściej są błędnie wymawiane.

Od 21. lutego do 4. marca słowniczek był dostępny w holu szkolnym. Każdy mógł sprawdzić, czy umie mówić poprawnie w ojczystym języku.