Wirusoochrona

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, uczniowie klas I-III naszej szkoły wezmą udział w akcji informacyjno – edukacyjnej pt: „ Wirusoochrona”. Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie będą rozwiązywali quizy, krzyżówki, zapoznają się z profilaktyką grypy i chorób zakaźnych, przypomną sobie dokładną instrukcję mycia rąk oraz zasady higieny. Załączone plakaty i materiały wykorzystane w akcji zobrazują korzyści wynikające z przyjmowania szczepionek oraz sposoby zapobiegania pandemii.

Koordynatorzy akcji „Wirusoochrona”

Justyna Malęga-Motłoch, Ewa  Widlarz