Wirusoochrona

Dobiegła  końca akcja edukacyjno-informacyjna  „Wirusoochrona”.  W akcji wzięły udział  wszystkie  klasy 1-3. Uczniowie  chętnie i aktywnie  uczestniczyli w zajęciach. Przypomnieli  sobie najważniejsze  zasady higieny – jak prawidłowo myć ręce, jak wzmacniać  swoją odporność, jak uniknąć zachorowań i co to jest zdrowy tryb życia. Na zajęciach rozwiązywali  krzyżówki, quizy, oraz  żywo dyskutowali.  Zdobytą wiedzę przekazali  rodzicom.