Wojciech Kempa

Jako że w naszej szkole żywy jest kult żołnierzy wyklętych, a uczniowie wciąż są rządni patriotycznych przeżyć, 26 IV 2018 r. w naszej szkole zorganizowano wykład o działalności Armii Krajowej na terenie Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Prelegentem był Pan Wojciech Kempa, wybitny znawca zagadnienia. Po wykładzie pytaniom zainteresowanych uczniów nie było końca. Szkoda tylko, że byliśmy ograniczeni czasowo…