Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021r.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów zobowiązane są do przestrzegania procedur egzaminacyjnych. Całość załącznika <<<

Pełna wersja wytycznych dostępna na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/