Zajęcia z wychowawcą- LP

Sukces lekcji wychowawczej zależy od tematu. Ten musi być atrakcyjny i angażujący dla uczniów.  Klasa 4c wykorzystała najnowsze pomoce dydaktyczne. Było kreatywnie, budująco, integrująco i wspierająco. Oto efekty naszej pracy gdzie wykorzystaliśmy klocki Lego z Laboratoria Przyszłości.