Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie informuje, że 1 lutego rozpoczną się zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie od 1 lutego do 22 marca 2024 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, wraz ze stosownymi oświadczeniami, w terminie od 1 marca do 22 marca 2024 roku.

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły (wzory zamieszczone poniżej), ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Edukacja) lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe zasady naboru oraz wszystkie terminy obowiązujące podczas tegorocznej rekrutacji dostępne są tutaj:

https://www.bedzin.pl/strona-922-zapisy_do_bedzinskich_szkol.html

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – pdf, doc
  2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej – pdf, doc
  3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole – pdf, doc
  4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły – pdf, doc
  5. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem – pdf, doc
  6. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych – informacja szczegółowa – pdf