Zmiana zasad przyjmowania dzieci

Zmiana zasad przyjmowania dzieci do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 w okresie od 14 do 22 kwietnia 2020 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej potwierdzają wolę zapisu dziecka poprzez podpisanie załączonego do niniejszej informacji dokumentu.

Brak wyrażonej woli rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole:

  1. Wysłanie skanu dokumentu drogą mailową na adres placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

  • Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki w zamkniętej kopercie.

Podpisanie umowy na świadczone przez przedszkole lub szkołę usługi w ramach edukacji przedszkolnej nastąpi przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tj. w sierpniu 2020 roku.

Formularz potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola znajdziesz tutaj:

.doc

.pdf